Ridning är en populär sport som många håller på med och därför är det också många som vill utmana sig själva genom att tävla. Oftast hålls tävlingarna på ridskolor och därmed är det föreningen som är ansvarig för att hålla i tävlingen. När man ska börja planera för att anordna en tävling bör man först och främst utse vem som ska vara ansvarig för vad. Någon bör vara säkerhetsledare, någon bör ta hand om hur banskissen ska se ut och några måste vara funktionärer till exempel. Dessutom bör man ta reda på hur många tävlande som kan få plats och som det finns tid för att kunna starta under dagen, samt vart man kan få tag på sjukvårdskunnig personal som kan vara med vid behov. Först efter att man har kommit fram till vem som ska göra vad kan man börja med den faktiska planeringen och bestämma ett datum där man kan bjuda in deltagare till tävlingen.

På en ridskola finns ofta all utrustning som behövs för att hålla i en tävling i form av stallplatser, ridhus, hagar och parkeringsplatser. Något som är viktigt men som man kanske inte alltid tänker på är att det behövs högtalare för att den som är speaker ska kunna ropa ut vilka som ska starta och när samt rapportera under tävlingens gång. Högtalare kan man hitta bland annat hos https://hifi-freaks.se/hogtalare.html som har ett stort urval. Man behöver också utrustning i form av bommar och hinderstöd samt lite utsmyckning på alla hinder i form av blommor och dekorationer. Efter att tävlingarna är avslutade bör man ha en prisutdelning där man delar ut priser och rosetter till hästarna. Det krävs ett stort engagemang från hela ridskolan för att en tävling ska gå att genomföra och ofta krävs det att många ställer upp och engagerar sig ideellt.