Trädbesiktning i Skåne. Vad är det? Jo, träd är levande ting som har levnadscykler precis som allt annat levande. De kan skapa nya träd genom rotskott eller med hjälp av frön. De kan växa sig stora och starka utan någon mänsklig hjälp, utan med hjälp av enbart det som naturen själv serverar på trädens matbord. Och en vacker dag slutar de sina dagar på grund av någon skada eller för att det helt enkelt är dags.

När du har träd på mark som du äger, eller mark som ligger nära vägar och annat där människor rör sig, så är det viktigare att du vet hur det står till med dina träd. Du kanske måste hålla nere höjden på träden på grund av risken att de faller, eller för att de annars skuggar. Det kan även vara för att du annars inte kan nå frukten och bären som är högst där uppe. Eller så behöver du ansa trädet eller till och med fälla det, om det har dött.  

 

 

Doktor i träd

Precis som du kan göra en besiktning av din bil, eller dig själv, så kan du också göra en trädbesiktning. Det innebär att du får hjälp med att ta reda på ifall det behövs några åtgärder som en beskärning, fällning eller annat som kan förändra eller förbättra växtligheten och måendet. Under en trädbesiktning kan du även få veta ifall det är något som gör att trädet mår dåligt och ifall du behöver gallra ut för att trädet ska få mer växtyta.

Det är speciellt viktigt ifall du har en verksamhet där du är beroende av träden, men det är även viktigt ifall du har ett träd i din trädgård som inte verkar ha det så bra. Eller om du som sagt behöver gallra eller fälla trädet. Under en besiktning får du veta allt du behöver veta.