Framtiden är digital

Tänk hur mycket i vår tillvaro som är digitalt idag jämfört med för bara några decennier sedan. I våra hem såväl som på våra arbetsplatser har en stor del av 1900-talets gamla mekanik bytts ut mot moderna, digitala lösningar. Men trots att tekniken sedan länge funnits där, finns det vissa saker som vi håller oss från att ersätta med alternativ som är både smidigare och mer pålitliga. Kanske handlar det om envishet, eller svårighet att frångå gamla sedvänjor. Ett exempel på detta är låsen till många fastigheter, som många gånger är hopplöst omoderna.

 

Investera i det du håller kärt

Är det inte märkligt, egentligen? Att trots att innandömet av majoriteten av alla fastigheter idag flödar av elektroniska prylar så är entrén präglad av det gamla slaget – med lås och nyckel i metall. Vi är nog många som har knutit näven i fickan över detta de gånger nyckeln försvinner och man tvingas tillkalla en låssmed som dyrkar upp låset som sedan får ersättas till en dyr kostnad av säkerhetsskäl. Detta är ett scenario som inte nödvändigt när man använder sig av ett digitalt låssystem där nycklar istället kan spärras via datorn. 

 

 

Fullständig koll

Utöver att ett digitalt låssystem är både säkert och lättanvänt är det en självklar investering för den som vill ha hundraprocentig koll på läget – vem som öppnar en dörr och när. Detta är ju oerhört viktig information för många företag till exempel. Genom att endast ge utvalda personer tillträde till olika dörrar vid olika tidpunkter kan man försäkra sig om att obehöriga inte tar sig in, och i detta avseende ligger gamla tidens lås och nycklar sannerligen i underläge. Iloq i Örebro tillhandahåller den här typen av låssystem som med största sannolikhet kommer att bli allt vanligare med tiden. Nycklar och lås kan dessutom programmeras om hur många gånger som helst!