På den egna tomten får man oftast fälla vilka träd man vill, men det finns faktiskt undantag. Om trädet ingår i detaljplanen för området eller om tomten omfattas av strandskydd så gör man bäst i att först kontakta kommunen och be om lov – annars kan det bli dyrt. Är trädet över en diameter i omkrets och ihåligt behövs det också tillstånd eftersom sådana träd ofta är boplats för fladdermöss och andra värdefulla småkryp. 

Innan man bestämmer sig för att fälla ett träd ska man tänka sig för både en och två gånger. Träd betyder mycket för oss människor och är en viktig miljö för många fåglar och insekter. De dämpar även buller och skyddar mot både sol och blåst. Det många inte vet är att träd ofta också hjälper till att sänka energiförbrukningen i ens bostad, och inte sällan var det en av anledningarna till att de planterades från början.

 

 

Sjuka träd kan innebära en fara för andra

Det tar tid för ett träd att växa sig stort och det kan därför kännas lite sorgligt att ta ner det, men ibland är det ett måste; särskilt om trädet har drabbats av någon sjukdom eller om det har vuxit sig så stort att det blivit ett problem. Sjuka träd kan sprida smittan vidare till andra träd. Inte sällan blir också sjuka träd försvagade och grenar kan falla ner eller stammen knäckas – något som givetvis innebär en fara för både människor och omkringliggande fastigheter.

Ska man fälla ett träd måste det ske på ett säkert sätt så att det inte skadar omgivningen. Det finns särskilda arborister som är specialiserade på trädfällning i Norrtälje och som kan utföra sektionsfällning där trädet tas ner bit för bit. Man brukar då kunna välja om man vill ha det sågat till ved, bortforslat eller låta det ligga kvar i trädgården.