Medicintekniska produkter är så gott som allting som rör människors hälsa. Det kan vara enkla vardagsföremål som tandborste och tandtråd, termometer eller plåster. Nästan allt som finns på sjukhus och vårdcentraler är medicintekniska produkter. Röntgenapparater, rondskålar, stetoskop, syrgasslangar, katetrar, förband, saxar, suturtråd, ja allt du kan se om du en dag går runt på en vårdavdelning. 

Det är många verksamheter som ligger bakom medicinteknik, allt ifrån innovationer och uppfinningar till design, hur produkten ska utformas för att vara estetiskt tilltalande och samtidigt funktionell och säker. 

 

När olyckan är framme

Det är en härlig ledig dag och ditt barn är ute och provkör den nya sparkcykeln. Hjälmen sitter på huvudet och du kan ta en kopp kaffe och njuta av att vara utomhus en stund, se på när barnen leker och är glada. Plötsligt hörs ett skrik varpå gråten är igång. Du springer fram till ditt barn som sitter på marken med ett blödande knä. 

Det kanske bara behövs lite sårtvätt och plåster, men nej, så lätt skulle det inte bli. Såret ser djupt ut och det behövs nog sys. Snabbt iväg till närmaste vårdinrättning som tar hand om sårskador för nu krävs här nål och tråd för att såret ska kunna sluta sig och läka fint. 

 

 

Finmekanik och medicinteknik

Sakerna som vårdpersonalen sedan dukar upp, operationsduk, rondskål, pincett, kompresser, suturtråd och nål, sax, tejp, kanske en krycka att stötta sig med, detta är medicintekniska produkter. Sen kan förstås medicinteknik också vara apparater, mätare och maskiner som alla är konstruerade och ihopsatta med ett synnerligen noggrant tillvägagångssätt. Det är trots allt människors hälsa det handlar om. 

Att tillverka medicintekniska produkter kräver yttersta noggrannhet och att det finns dokumenterade kunskaper om CAD/CAM-program, finmekanik, plast och aluminium, som är vanliga material inom medicintekniken. Allt detta har företag som exempelvis https://www.plastogravyr.se/ mycket erfarenhet inom.