advertorial

Den där känslan av att få komma ut i skogen. Den går inte av för hackor. Att få snöra på sig sina kängor och ge sig ut bland bok, tall och gran och trampa i lera är verkligen det som många skulle kalla livet. Att få känna alla skogsdofter. Lukten av kottar, myrstackar och mossa. Det finns många studier som tyder på att skogsupplevelser är både stressreducerande och allmänt bra för den psykiska hälsan. Precis som den fysiska, eftersom du rör på dig.

Att “dra åt skogen” borde därför ses som en positiv uppmaning snarare än som en förolämpning. Av någon anledning är det ett uttryck som har kommit i bruk när man vill be någon annan att fara och flyga. Dra åt helsike, kanske till och med. Men att “dra åt skogen” borde vara någonting som alla vill göra. Det är en upplevelse och en känsla som riskerar att gå förlorad om man enbart uppehåller sig inne i stan.

 

 

Visa respekt för skogen

Däremot sköter förstås inte skogen sig själv, även om man kan tro det. Det är lätt att anta att naturen bara tar hand om sig själv med sina enorma och fantastiska krafter. Som i livets cirkel. Men i vissa fall måste det även till en mänsklig hand. Eller flera. Så kallad skogsförvaltning. Det kan vara att till exempel skövla utvalda delar för att möjliggöra rekreation. Det kan också vara för att underlätta för djur- och växtliv i skogen.

Om skogen ska bestå måste vi alla hjälpas åt. Vi måste alla förstå skogens värde, uppskatta den och framför allt ta hand om den. Du behöver såklart inte ta jobb som skogsförvaltare för det. Men du kan åtminstone tänka på att inte slänga skräp i skogen och inte plocka fridlysta blommor. Visa respekt för allt det som lever och frodas i skogen.