Är målet att få en produkt som är genomgående av samma textur? Då kan man behöva hjälp av en utrustning som finfördelar exempelvis fettet i mjölk. Och som gör att ingen hinna av annan textur bildas. Det är ofta inom området mejeriprodukter, och specifikt mjölk, som man är van att höra ordet homogenisator. Men det är ett slags utrustning som används inom en mängd olika andra områden också.

Med en homogenisator kan man även skapa produkter inom skönhetsindustrin och läkemedelsindustrin. Produkterna får samma mjuka genomgående textur som mjölkprodukter. Det kan vara krämer, gel och annat som har komponenter som annars har en förmåga att dela upp sig i sina olika beståndsdelar.

 

Behandling av produkter 

Idag används en hel del tillsatser för att skapa den produkt som man önskar. Det kan vara de välkända E-ämnena eller något annat som har namn som man inte kan förstå. Dessutom är det också mycket vanligt att man använder sig av konserveringsmedel av olika slag. Och det är något som inte bara används inom mat eller skönhetsprodukter. Konserveringsmedel återfinns även i exempelvis kläder som inte är tvättade ännu.

 

 

En homogenisator är en utrustning som inte tillför någonting till den produkten som den används till. Det är en process där den vätska eller massa som ska homogeniseras enbart behandlas. Den ges en smidigare och mer komplett textur genom hela produkten. Glassen till exempel blir krämigare.

 

Hur man gör

Vid en homogenisering pressas produkten med högt tryck genom en liten spalt. Denna process slår sönder fettkulorna, om det gäller exempelvis mjölk. På det sättet förhindras att det blir en hinna där fettkulorna samlas. Vill man se hur en vätska som inte är homogeniserad ser ut så går det att köpa exempelvis gammaldags mjölk. En produkt där man har valt att hoppa över homogeniseringen för att produkten ska vara nära sitt riktiga ursprung.