Sakta men säkert börjar bieffekterna av åtgärderna gällande Covid-19 bli tydliga. Föga överraskande är det dessvärre de redan svaga i samhället som drabbas hårdast och denna kategori människor riskerar att öka, om den inte redan har gjort det. 

Vi människor har vuxit fram ur sociala sammanhang där stammen är källan till utveckling. När vi nu till olika grad tvingas att hålla oss från varandra sätter detta oss under stor press.

Ett liv utan värk

Naturligtvis är inte bara detta ansträngande socialt och ekonomiskt, utan även individuellt hälsomässigt. Att leva under kronisk stress och press är ett nästintill garanterat sätt att ådra sig olika sorters krämpor och smärtor.

Hade man sedan tidigare något symptom är risken också stor att detta blir mer markant i dessa tider. För har man inte någon strategi för att minska på stressen i kropp och sinne – som bindvävsmassage och meditation – samlas allt detta till en negativ boll i kroppen.

Någonstans måste sedan denna energi komma ut vilket kan leda till spänningar och huvudvärk. Om du lider av migrän så finns det hjälp att få. Förutom redan nämnda ”hemmakurer” kan du söka dig till Medelixir Medical Clinic där du kan få träffa läkare med väl dokumenterad erfarenhet av migrän behandling och att hjälpa folk i din sits.

Det brukar sägas att smärta är oundvikligt med att lidande är frivilligt. Med detta i åtanke kan vi göra 2021 till ett år då vi istället för att brytas ned av de tider vi lever i låter oss inspireras till projekt som lyfter oss – smärtan till trots. Du har garanterat flera planer och drömmar som du har burit omkring på under flera år. Varför inte börja någonstans med ett av dem och se var det leder?

Det kan vara något så enkelt som att gå en promenad per dag från och med nu.