Det är något fint och tidlöst över gamla klassiska material. Det finns också ett värde i att förvalta dem, för de säger något om vårt ursprung – de kopplar oss samman med vårt förflutna.
Många av de utpräglade kulturerna som finns i flertalet länder har varit noggranna med att hålla fast vid traditioner och föremål från förr. Exempel här i Norden är till det samiska folket i norr och ute i Europa har vi det baskiska folket i Spanien och Frankrike.

Traditioner från förr ger oss kraft idag

Ett annat exempel är svenskättade samhällen i Nordamerika. Här har man hållit fast vid traditioner från tidiga generationer och det finns ett midsommarfirande som för dagens svensk kan kännas som en tidsresa.
Är man expat ute i världen vet man också att man antingen tenderar att släppa taget om sitt forna hemland eller att man blir ännu mer traditionell och stolt över det som man har lämnat.

När vi inte längre kan ta saker för givna tenderar deras innebörd att förändras i våra liv.
Det är då vi åter hamnar i detta med klassiska material, att arbeta med händerna och forma något på samma sätt som våra förfäder gjorde.
För även detta kan kännas som en tidsresa.

På senare år även vikingakulturen fått ett förnyat intresse i västvärlden. Allt från populära serier till att folk börjar ta reda på vad runor betyder och vad den gamla vikingakulturen här i norr stod för. Nätet flödar över av smycken med fornnordiska teman och föremål i läder och i skinn som är inspirerade av livet som det var förr.
Kanske är det så att vi i oroliga tider söker stöd i det som har varit? När vi närmar oss våra förfäder närmar vi också oss en trygghet och en tradition som ger både kraft och inspiration till att lösa dagens problem.